Výroba>> Lepení nástroje

Lepení nástroje

Tento úkon vyžaduje zvláštní pečlivost a to vzhledem k tomu, že zde hraje úlohu správná a přesná fixace obou půlek a kvalita použitého lepidla. K fixaci a dostatečnému stažení používám klasických truhlářských ztužidel – svěrek. Někdy, dle potřeby, 35 až 45 svěrek na délku nástroje. To u zvlášť nepoddajných exemplářů. Občas mi vznikne takový větší "železný ježek" (viz. první foto). Čím více přítlačných bodů, tím lepší spoj. Alternativou pro ty, kdo by si svůj nástroj vyráběli sami a ztužidla nemají k dispozici, můžou být, jak je z třetí fotky zřejmé, kovové spony, které se dají koupit v různých průměrech a druzích. Nicméně, zejména u tvrdších dřev či při silnějších stěnách budoucího didge, nemusí být síla sevření kovovými sponami dostatečná.

Pokud je vše dobře ošetřeno je výsledný spoj v tloušťce vlasu nebo téměř vůbec žádný (viz. třetí foto: 1. zleva dub – New line, 2. javor 3. jeřabina). Toho, v mém případě, docílím jen u nástrojů řady "New line", kde jsou lepené plochy, dík zhoblování, dokonale rovné a spoj opticky zanikne. Někdy charakter té které dřeviny nechá spoj více vyniknout, jindy ho pomůže téměř zakrýt. Je-li však zaručeno pevné sevření po celé délce, alespoň s10ti centimetrovým rozestupem svěrek od sebe, dá se říct, že došlo k dobrému a kvalitnímu spojení obou půlek. I když mám někdy případy, kdy je "sázím" téměř vedle sebe, a pořád se mi to zdá málo. Možná profesní deformace :) Každopádně to, že je spoj někdy viditelnější, nemusí nutně svědčit o jeho nekvalitě a zkušenost mi to již mnohokrát potvrdila. K lepení používám (mimo jiné) průmyslově používané, velmi vodovzdorné disperzní lepidlo (i po několikahodinovém máčení pod vodou nedojde k porušení slepeného spoje). Na této bázi jsem pak odzkoušel další disperzní lepidla, prodávaná v nejrůznějších kvalitách, např. Disperkoll M, Ponal, Mekoll aj. Vždy však v jejich vodě odolné variantě!!! (na obalu bývá vyznačena stupni D3 a D4). Všechny mé osobní nástroje jsou některým, výše uvedeným, disperzním lepidlem takto slepené a i po letech drží jako srostlé. A to jsem je, zejména v počátcích, každý z nich řádně "prolejval". Rozuměj: sražená vlhkost z dechu a sliny. Na zemi to pod hráčem udělá někdy pěknou louži :).

Další možností, kromě disperzních lepidel, je použití dvousložkových epoxidových pryskyřic. Tyto mají samy o sobě po vytvrzení pevnější charakter než jakákoli disperze a vlastnost lépe spojit tvrdší a méně porézní materiály a tedy i dřeviny. A tak může, třeba u hůře poddajnějšího materiálu a tvrdé dřeviny jako je např. habr (osobně používám epoxid právě zde, u této dřeviny), kdy by event. dosednutí obou lepených ploch nebylo dík zmíněným podmínkám 100%, poskytnout lepší fixaci obou půlek – vyplněný prostor mezi oběma půlkami epoxidem vykazuje lepší pevnostní stálost. Disperzní lepidlo má však zase velmi dobrou viskozitu, schopnost se s materiálem dobře provázat a drtivou většinu našich polotvrdých a tvrdých dřev bezchybně spojí. To u běžně dostupných epoxidových pryskyřic, spíše tyxotropního nebo pastovitého charakteru, může být nevýhoda. Párkrát se mi podařilo (v rámci vlastního testování kvality různých epoxidů) dřevinu lepenou standardním epoxidem rozlomit ve spoji a stejně tak i po několikahodinovém máčení ve vodě a v obou případech na lepidle bylo zřetelně vidět, jak vytvořilo jakousi mini vrstvičku mezi oběma půlkami bez většího provázání. Samozřejmě záleží na kvalitě dané pryskyřice a ta je, jak sám vím, mnohdy velmi rozdílná, dokonce bych řekl více než u disperzních lepidel. Velmi však také záleží na dobrém ošetření lepených ploch (prach, mastnota, hrubost lep. ploch, prac.okolní teplota, správný poměr mísených dílů) a kvalitní fixaci. Takže bych se asi na závěr, jen na základě vlastního menšího testování, vyvaroval tvrdit, že ta či ona epoxidová pryskyřice je jednoznačně horší či naopak, nebo vůbec vždy vhodnější než lepidla na jiné bázi.

Po vlastních skromných zkušenostech mně však nejlépe vycházelo běžně v obchodech dostupné epox. lepidlo od českého výrobce Alteco s 60min dobou otevřeného spoje a paradoxně bylo i nejlevnější!:). Další, o třídu kvalitnější epoxidy, jsou používaná lepidla např. v leteckém průmyslu nebo vůbec tam, kde jsou kladeny vyšší nároky na spoj. Zde však cena, v závislosti na balení, může jít i do tisíců Kč. Jeden takový set (Araldit 2011) vlastním a, i když se nejedná o absolutní špici, rozdíl je již značný. Na první pohled lepidlo samotné vypadá jako nejběžnější epoxid za pár desítek Kč, jen je o něco řidší, kvalita lepeného spoje je však opravdu někde jinde - i spolu s cenou:). Ať tak či onak, vždy je však dobré pro lepší manipulaci použít epoxid s dlouhou dobou zpracovatelnosti, cca 60 - 90min.

 

lepení

lepeni3

spoje