Zajímavosti>> Vibrační masáže s didgeridoo


Vibrační masáže s didgeridoo


Chtěl bych se zde zmínit o velmi zajímavém využití didgeridoo. Poprvé jsem se s ním před lety setkal u svého kamaráda který ho na mne vyzkoušel. Jedná se o takřka celobytostnou masáž pomocí vibrací a zvuku, které didgeridoo poskytuje.  Dole popisovaná masáž pomocí didgeridoo, může velmi pomoci k uvolnění a zharmonizování bytostných energií člověka. . . 

Didgeridoo v této rovině má potenciál poskytnout jiné tělesné a duševní sebepocítění, než na které je zvyklý. Tento nástroj, dalo by se říci, mluví řečí těla, nebo spíše celé bytosti. A vhodným použitím ji také může uvést minimálně do klidového, relaxačního stavu. 

Mám pár zážitků s lidmi, kteří procházeli třeba vnitřní krizí, nebo je tlačila práce apod., a i když zahráli technicky dobře, jejich hra byla minimálně trochu chaotická až nepříjemná při normálním poslechu, natož při masáži kdy masírovaný příjmá vibraci z bezprostřední blízkosti a uvolněný...

Ale zpět k masážím. Došel jsem po zkušeostech k závěru, že masáž může provést:

  1. Ten, kdo zvládl základ hry na didgeridoo a je schopen udržet jednoduchý rytmus.
  2. Člověk, který neprochází nějakou krizí, protože vibrace, jakou didgeridoo produkuje, velmi účině přenáší emoční naladění hráče na bezprostřední okolí.

Pak stačí, aby člověk, který masáž chce, si pohodlně lehl na břicho s rukama u těla a hráč pomalými krouživými pohyby přejížděl s didgeridoo těsně nad tělem od nohou po ramena (hlavu raději vynechejte, alespoň zpočátku) a opět dolů (viz druhé foto). Poté zopakujte vše stejně, ale vleže na zádech (foto nezveřejním:)). Zpočátku zvolte jistě pomalejší, ale možno i rytmickou hru na didgeridoo s laděním od tónu E dolů, ideální jsou nástroje kolem C. Nicméně jsem zažil člověka, který pro danou masáž preferoval raději výškově laděné Fko. Také je možné, že masírovaný sedí se zkříženýma nohama na zemi a hráč provádí masáž ze zadu podél páteře k ramenům a zpět (viz první foto). Dobrá je tichá místnost a snad trochu přítmí nebo klidné místo v přírodě. Vše je však orientační a může se samozřejmě přizpůsobit... Velmi příjemná možnost je, pokud masírovaný může vnímat vibraci z didgeridoo na nahé tělo. Pokud je  nástroj dostatečně blízko, je možné vnímat chvění vzduchu vycházející z didgeridoo, což samotnou masáž zajímavě umocní.

Chtěl bych ještě dodat, že se nejedná o nějakou aktivaci psychické energie, čaker apod. Smysl je právě v tom, nic neřídit a jen se nechat prostoupit onou čirou vibrací. Totiž vibrace sama o sobě má dobrou schopnost uvolnit plno různých tělesných i duševních bloků...

Příjemný zážitek přeje Honza Vlach

 

 
Související články

Zvuk
© by Didgeridoo-art.cz