Zajímavosti>> Vibrační masáže s didgeridoo

Vibrační masáže s didgeridoo

Chtěl bych se zde zmínit o velmi zajímavém využití didgeridoo. Poprvé jsem se s ním před lety setkal u svého kamaráda který ho na mne vyzkoušel. Jedná se o takřka celobytostnou masáž pomocí vibrací a zvuku, které didgeridoo poskytuje.  Dole popisovaná masáž pomocí didgeridoo, může velmi pomoci k případnému uvolnění bytostných bloků. . . 

 

Didgeridoo v této rovině má potenciál poskytnout jiné tělesné a duševní sebepocítění, než na které je člověk zvyklý. Tento nástroj, dalo by se říci, mluví řečí těla a dokáže uvést do klidného, uvolněného stavu...

Dobrou masáž může zejména provést: 

  1. Ten, kdo zvládl základ hry na didgeridoo a je schopen udržet nástroj pohodlně pod hracím tlakem.
  2. Člověk, který neprochází nějakou krizí, protože vibrace, jakou didgeridoo produkuje, velmi účině přenáší emoční naladění hráče na bezprostřední okolí.

Pak stačí, aby si člověk pohodlně lehl na břicho s rukama u těla a hráč pomalými krouživými pohyby přejížděl s didgeridoo těsně nad tělem od nohou po ramena (hlavu raději vynechejte, alespoň zpočátku) a opět dolů (viz druhé foto). Poté zopakujte vše stejně, ale vleže na zádech (foto nezveřejním:)). Zpočátku zvolte jistě pomalejší, ale možno i mírně rytmickou hru na didgeridoo s laděním od tónu E dolů, z mého pohledu jsou ideální nástroje kolem C, protože basové ladění má lepší schopnost rozvolnit tělo. Nicméně jsem zažil člověka, který si vyloženě užil raději výškově laděné Fko... Také je možné, že masírovaný sedí se zkříženýma nohama na zemi a hráč provádí masáž ze zadu podél páteře k ramenům a zpět (viz první foto). Dobrá je tichá místnost a snad trochu přítmí nebo klidné místo v přírodě. Vše je však orientační a může se samozřejmě přizpůsobit... Velmi příjemná možnost je, pokud masírovaný může vnímat vibraci z didgeridoo na nahé tělo. Pokud je  nástroj dostatečně blízko, je možné vnímat chvění vzduchu vycházející z didgeridoo, což samotnou masáž zajímavě umocní.

 

Chtěl bych ještě dodat, že se nejedná o nějakou aktivaci psychické energie apod. Smysl je právě v tom, nic neřídit a jen se nechat prostoupit onou čirou vibrací, uvolněním...

Příjemný zážitek přeje Honza Vlach