Zajímavosti>> Vibrační masáže s didgeridoo


Vibrační masáže s didgeridoo


Chtěl bych se zde zmínit o velmi zajímavém využití didgeridoo. Poprvé jsem se s ním před lety setkal u svého kamaráda který ho na mne vyzkoušel. Jedná se, když se to povede a jsou zajištěny správné podmínky, o takřka celobytostnou masáž pomocí vibrací a zvuku, které didgeridoo poskytuje. Faktem je, že k vibracím a různým působením v prostoru a to i ve svém vlastním vnitřním je současný člověk značně otupělý, nebo, a to je také časté, reaguje nesprávně. Rutina, spěch a mnohdy i existenční nouze vytváří dobrou živnou půdu pro často velmi křečovité návyky a reakce které vnímání, nejen vibračního působení didgeridoo, znesnadňují, otupují. Dole popisovaná masáž pomocí didgeridoo, může velmi pomoci k uvolnění a zharmonizování bytostných energií člověka. . . může pomoci, nezaručí ho:).

Při své výše zmíněné zkušenosti, a i když jsem sám masáže dělal, jsem si uvědomil z reakcí zúčastněných, že didgeridoo v této rovině má mimořádnou schopnost, potenciál téměř každému poskytnout jiné tělesné a duševní sebepocítění, než na které je zvyklý. Tento nástroj, dalo by se říci, mluví řečí těla, nebo spíše celé bytosti. A vhodným použitím ji také může uvést minimálně do klidového, relaxačního stavu.

Nedávno má přítelkyně, která na didgeridoo také hraje, dělala masáž kolegyni z práce, která z účinku byla mimořádně příjemně překvapena. Je známé, že ženy mají od přirozenosti měkčí vyzařování, jsou senzitivnější a tak je i výsledná hra pro ně může být mnohdy příjemnější a s hlubším dopadem na vnímání. Naopak jsou samozřejmě lidé, kteří potřebují „nakopnout“ a mají rádi razantnější projev , tady se už může uplatnit zase mužská aktivní razance. Avšak pozor, není snad lepší zvukový přenašeč vnitřního rozpoložení a stavu než didgeridoo!!!

Mám dost zážitků s lidmi, kteří procházeli třeba vnitřní krizí, nebo je tlačila práce apod., a i když zahráli, jak bych tak řekl technicky dobře, jejich hra byla minimálně trochu chaotická až nepříjemná při normálním poslechu, natož při masáži kdy masírovaný příjmá vibraci z bezprostřední blízkosti a uvolněný. Sám za sebe mohu říci, že pro mne je zvuk z didgeridoo zvukem z jiného světa. Vždy to ve mne i po letech trhne, když ho slyším z nenadání, neočekávaně a to se mi zatím nestalo u žádného jiného zvuku. Snad i proto vše popisuji, jak popisuji.

Ale zpět k masážím. Došel jsem po zkušeostech k závěru, že masáž může provést:

  1. Ten, kdo zvládl základ hry na didgeridoo a je schopen udržet jednoduchý rytmus.
  2. Člověk, který netrpí nějakým duševním narušením, nebo neprochází krizí, protože tento druh vibrace, jakou didgeridoo produkuje, velmi účině a dost nekompromisně přenáší emoční naladění hráče na bezprostřední okolí.
  3. Každý, kdo je alespoň minimálně schopen se dostat do vyrovnaného nebo klidného stavu a nechce někomu vyloženě "něco předávat".

Pak stačí, aby člověk, který masáž chce, si pohodlně lehl na břicho s rukama u těla a hráč pomalými krouživými pohyby přejížděl s didgeridoo těsně nad tělem od nohou po ramena (hlavu raději vynechejte, alespoň zpočátku) a opět dolů (viz druhé foto). Poté zopakujte vše stejně, ale vleže na zádech (foto nezveřejním:)). Zpočátku zvolte jistě pomalejší, ale možno i rytmickou hru na didgeridoo s laděním od tónu E dolů, ideální jsou nástroje kolem C. Nicméně jsem zažil člověka, který pro danou masáž preferoval raději výškově laděné Fko. Také je možné, že masírovaný sedí se zkříženýma nohama na zemi a hráč provádí masáž ze zadu podél páteře k ramenům a zpět (viz první foto). Dobrá je tichá místnost a snad trochu přítmí nebo klidné místo v přírodě. Vše (vnější podmínky) je však orientační a může se samozřejmě přizpůsobit, i doba masáže. Velmi příjemná možnost je, pokud masírovaný může vnímat vibraci z didgeridoo na nahé tělo. Pokud je  nástroj dostatečně blízko, je možné vnímat chvění vzduchu vycházející z didgeridoo, což samotnou masáž zajímavě umocní.

Chtěl bych ještě dodat, že se nejedná o nějaké cílené buzení psychické energie nebo aktivaci čaker apod. Smysl je právě v tom, nic neřídit, nebudit a jen se nechat za celistvého uvědomování těla prostoupit onou čirou vibrací. Totiž vibrace sama o sobě má dobrou schopnost uvolnit plno různých bloků z bytosti a vyzdvihnout je tak na denní světlo - vědomí.

Příjemný zážitek přeje Honza Vlach

 

 
Související články

Zvuk
© by Didgeridoo-art.cz