Zajímavosti>> Kategorie didgeridoo

Kategorie didgeridoo

V počátcích mého webu, jsem velmi vážně přemýšlel o kategorizaci mnou vyrobených nástrojů  do určitých tříd a to z prostého důvodu: většina výrobců a prodejců určité kategorie používá a usnadňuje tak výběr a utváření přehledu případných zájemců. A to jak u eukalyptových didgeridoo, tak i u nástrojů vyrobených z jiných dřev. Vnímám však každý nástroj jako jedinečný, vtom smyslu, že jemné odlišnosti a nuance způsobené použitým materiálem, vnitřním profilem, sílou stěn atd. z něj činí skutečný originál. Jistě to tak bude u každého hudebního nástroje, ale didgeridoo je v tomto ohledu zvláštnost. Zajímavé je, že třeba v Austrálii, u eukalyptových nástrojů dost často posuzují jednotlivá didgeridoo zejména podle rozměrů. S rostoucí délkou nástroje roste i cena. Ne sice vždy, známý, zejména domorodí výrobci mají detailnější parametry, ale vcelku je takováto "rozměrová" kategorizace rozšířená. Na jednu stranu je to logické, sehnat kvalitní "termity vyžraný" polotovar pro výrobu didgeridoo, třeba i s větším rezonátorem, není snadné a tak vyšší cena je mnohdy oprávněná. Musí však zde být ještě jiná kvalitativní kritéria jinak samo o sobě je takové hodnocení nedostatečné, neboť nejde primárně o rozměry ale o výsledný  zvukový efekt. Obecně vzato, delší didgeridoo dobře zní, protože se jedná většinou o basové ladění, tón se v něm dobře udržuje (ideální hrací tlak), a na to slyší většina kupujících, zejména začátečníků. Ale nemusí to být vůbec pravidlo! Stačí nevhodný vnitřní profil a i delší nástroj je jen průměrné didgeridoo. Když ne úplná haluz na zátop. A přitom stačí mnohdy málo, a i z případné Eukalyptové haluze lze vyrobit slušný nástroj.

Právě pro tento svůj osobní přístup používám u svých didgeridoo kolonku popis. V ní se snažím vystihnout můj dojem z nástroje a jeho hlavní přednosti. Doposud se mi tento způsob osvědčil: lidé si přibližně vyberou a na základě utvořené představy z mého popisu, mne kontaktují a já upřesním jejich případné dotazy. Vzhledem k tomu, že nástroje hodnotím čistě z osobních hráčských zkušeností a díky zpětné vazbě na majitele mých nástrojů, se zdá takovéto řešení nejvýhodnější a relativně přesné. Přesto jsem začal používat v průběhu let určité výrazy, které by se kategoriemi daly nazývat. Proto je zde trochu upřesním.

Kategorie (třída) 1. Didgeridoo vhodné i pro začátečníka

V prvé řadě se jedná o cenově zvýhodněné didgeridoo, jakési vyjití vstříc lidem, kteří si nejsou jisti, zda-li je to chytne, ale na druhou stranu nechtějí mít jen plastovou náhražku nebo bambusové (nebo z jiného, zpravidla velmi měkkého, dřeva) didgeridoo nevyzpytatelné kvality z Indonésie apod., kterých jsou různé etnoshopy plné. V druhé řadě jsou to výrobně o něco méně náročné nástroje. Jsou užší, někdy i kratší, oproti třeba koncertním nástrojům a tedy časově a technicky lépe zvládnutelné. V žádném případě se však nejedná o nekvalitní nástroj. Lze na něj zahrát vše, jen některé techniky tolik nevyzní, jako třeba bránice, různé druhy profukování aj. Cena začátečnického nástroje se pohybuje od 2.700,- Kč. Příklad.

 

 
Kategorie (třída) 2. Didgerodoo střední třídy
 
Tyto didgeridoo jsou určitým zlatým středem pro lidi, ketří mají zájem o rozvíjení hry a všech technik s tím spojených. Jsou to dobře hratelné nástroje splňující základní zvukové parametry pro plnou a hodnotnou hru. Jsou zde použitá kvalitní polotvrdá až tvrdá tuzemská dřeva a cenová relace je od cca 3200,-Kč a výše. Příklad
 

Kategorie (třída)  3. Koncertní didgeridoo

Jedná se o velmi dobré a na hráčem tvořené zvuky citlivé nástroje, pokrývající velmi širokou zvukovou škálu. Nechají vyznít i jemným nuancím, které se u jiného didgeridoo vůbec neprokáží, nebo jen v omezeném rozsahu. U těchto didgeridoo je vždy optimalizovaný hrací odpor pro tu kterou tóninu a styl hraní, snadný přechod na přefuky a velmi dobrá reakce na brániční hru, podpořená mnohdy i větším rezonátorem. Používám výhradně nejtvrdší dřeviny (habr, jasan, ovocné dřeva. . . ) pro co nejlepší vyzvednutí a vykreslení celého vibračního spektra nástroje. Takový nástroj dosáhne několikatisícové částky, dle kvality. Tato didgeidoo začínají cca na 3800,-Kč  a v závislosti na zvukových kvalitách můžou stát i dvojnásobek i více. Příklad.


New Line

Toto je má specialita a spíše než o kategorii se jedná o nestandardní způsob výroby, resp. použitého matr. Didgeridoo je vyrobené z masivních hranolů, většinou tvrdého dřeva, dík čemuž mu mohu vtisknout při výrobě jakékoliv vlastnosti a tón. Nejsem nikterak limitovaný délkou, šíří, kroucením a jinými vlastnostmi větve. Právě proto jsem dal onen přívlastek, protože se tento netradiční nebo nový směr velmi osvědčil. Právě z většiny takových nástrojů jsou nástroje koncertní. Bohužel, není možné si je všechny v galerii prohlédnout, neboť jsem je nestačil dříve nafotit. Zde se však cena pohybuje kolem 5.000,- Kč, protože opracování je opravdu někdy náročné, přičemž výsledky stojí za to. V této kategorii je možné využít přímo objednávku i na nástroj už prodaný, protože je možno, právě díky výše zmíněným parametrům, vyrobit nástroj téměř identický.


Výše uvedené kategorie jsou do jisté míry určující, ale nikdy nenahradí konkrétní kontakt s nástrojem a zažití jeho zvuku na vlastní kůži. A proto je nejlepší, a neříkám to poprvé, si přijet ke mně , nebo kamkoli jinam, didgeridoo poslechout a vyzkoušet a pak se teprve eventuelně rozhodovat. Díky detailně rozkresleným vnitřním profilům jednotlivých nástrojů jsem schopen vyrobit didgeridoo v jakékoliv základní tónině a některé půltóny. Takže je možné požadavek tónu směrovat konkrétně.

Zbývá dodat, že pro začátečníka jsou samozřejmě vhodná i ostatní didgeridoo ve zmíněných kategoriích, jen jejich cenová relace a průkaznost hráčských technik je odlišuje od začátečnických nástrojů. Ale základní tón a cirkulační dech se na ně samozřejmě naučit dá taky (mnohdy i lépe) a výhodou poté je, zejména když jde o koncertní nástroj, že pokud u hraní člověk vydrží, má rovnou lepší nástroj na další rozvíjení hry.

Jan Vlach