Zvukové ukázky

Ukázky (dole) postihují téměř celou tónovou stupnici, ale přesto jsou pouze orientační, neboť každé didgeridoo má své specifické zabarvení a především se jedná o nástroj, jehož podstata je založena na vnímání až tělesné vibrace a tedy poslechem pouze zvukového záznamu si lze těžko vytvořit celkový dojem. Neboť právě vnímání vibrace tělem je pro mnohé rozhodující zážitek a parametr pro výběr svého didgeridoo. Dále pak hraje důležitou roli kvalita zařízení, na které se záznam pořizuje, mikrofon a samozřejmě koncové zařízení posluchače. Srovnával jsem  mnohé nahrávky, ke kterým jsem se v průběhu le dostal, i ty, co jsem pořídil já, a mám za to, že jejich vypovídací schopnost je ve výše zmíněném smyslu omezená. Nicméně, i kvůli standardu, má každé, na tomto webu, nabízené didgeridoo vlastní zvukový záznam.

Zvukové ukázky, které zde vidíte, jsou také určitou pomůckou pro ty, kteří ještě nejsou pevně rozhodnuti, jak by měl znít jejich první nástroj. 


Honza Vlach

didgeridoo-art.cz

 

 

tónová stupnice: