Historie a využití didgeridoo

Didgeridoo je intonační dechový nástroj původem z Austrálie, kde ho využívali a využívají domorodí obyvatelé (Aborigines) k vlastnímu hudebnímu vyjádření, např. kmenových událostí, při tradičních slavnostech (Coroboree), či jen tak pro zábavu. Aborigines neznali písmo a tak předávání informací o vlastní historii pomocí písní, tanců, "hudby" (jejíž součástí také didgeridoo bylo a je) a samozřejmě i vyprávění bylo jednou z dobrých možností. Na základě skalních nástěnných maleb a archeologických nálezů v Austrálii se datuje stáří tohoto hudebního nástroje kolem 30 000 až 40 000 let a jedná se tedy pravděpodobně o nejstarší hudební nástroj na naší planetě. Na rozdíl od dnešního, řekněme moderního, mnohostranného využívání tohoto nástroje, bylo pro domorodé Australany didgeridoo spíše součástí celku. Spolu s dalšími hudebními, rytmickými nástroji jako jsou různá primitivní chrastítka, rytm. dřívka atp. a samozřejmě v...

Pověsti o vzniku didgeridoo

Didgeridoo je velmi, velmi starý nástroj (viz Historie) a v zemi svého vzniku, v Austrálii, o něm kolují mezi tamními domorodci desítky pověstí o jeho vzniku. Ty pak souvisejí s kulturou a historií daného kmene. Zde jsou uveřejněné některé z nich.    (Je určitě dobré, aby i hráči na tento nástroj zde v Evropě a i jinde na světě měli určité povědomí o jeho vzniku. A stejně tak určitý  přehled o postojích či pohledu současných Aborigines na didgeridoo a jeho využívání (příspěvek dole). Ale snad jen pro to, aby člověk - hráč našel vlastní postoj k tomuto nástroji. Ten, dík u nás používaným rozličným dřevinám a dalším alternativním materiálům, zní do jisté míry odlišně. Stejně tak vlivem zcela jiných způsobů hry a inspirace nachází širší, různorodější uplatnění než v domorodé Austrálii. Krátce řečeno - není od věci vidět věci v širším kontextu. Protože pak může člověk o něco jasněji vidět, orientovat se, co je pro něho samotného podstatou tohoto nástroje. Jestli jeho původ, vzhled, zvukové...