Získávání materiálu

Materiál pro výrobu didgeridoo získávám zejména v náletových porostech, v období vegetačního klidu, kde hustota stromků vhodných k výrobě je vysoká a zásah do přírody šetrný a z povahy takového porostu, v zásadě časem nevyhnutelný. Je nutné vybrat období s déle trvajícími mrazy kdy životní síla stromů obsažená v míze je stažená v kořenovém systému. Dřevo, získané za těchto podmínek, pak při schnutí vykazuje méně destruktivní sklony jako je jeho praskání a borcení. Ze stejného důvodu je dobré dodržet dobu sběru dřeva v době ubývajícího měsíce, protože tak jako ovlivňuje měsíc příliv a odliv moře nebo např. psychiku člověka atd, tak ovlivňuje i chování dřevní hmoty při sběru živých stromů (např. v Rakousku jsou dřevařské firmy, pro které je fáze měsíce rozodující faktor při těžbě dřeva na sruby a další stavby s nárokem na vysokou životnost). I když sušení řeziva pro stavební činnost je zcela něco jiného než usušit kulatinu pro didgeridoo. Pořez nevykazuje takové...

Skladování materiálu

Jsou určité možnosti, kde dřevo pro budoucí didgeridoo sušit a skladovat. Já sám mám možnost využívat zhruba tři typy prostoru, tedy z hlediska proudění vzduchu, průměrné okolní teploty a související vlhkosti. Bylo by asi trochu mimo rámec tohoto příspěvku rozebírat a porovnávat uvedené konkrétně a do detailů a tak jen menší praktická ukázka zkušeností se sušením materiálu pro budoucí didgeridoo: Účelem je vysušit, pokud možno nenásilně, dřevo tak, aby hotový nástroj nevykazoval po té již žádné destruktivní snahy (následné borcení dřeva, trhlinky, praskání ve spoji již hotového did., či mimo něj aj.). V běžně dostupném prostředí, jako můžou být např. různé zahradní altány, přístřešky, popř. stodola. . . nebo půda domu atd., kde je dobrý přístup vzduchu a dřevo není přímo vystaveno jakkoliv vodě, je určitě nutné dodržet, od doby mýcení, min. roční nebo raději i dvouletou dobu sušení, nebo lépe řečeno předsušení. Získanou kulatinu je rozhodně žádoucí, v co nejkrat&sc...

Tvrdost dřevin a zvuk didgeridoo

Dřevo, jeho hustota a potažmo tvrdost, má nesmazatelný vliv na výsledný zvukový charakter, zabarvení každého didgeridoo. V následujícím příspěvku jsou zkráceně, v hlavních bodech, načrtnuty vlastnosti dřevin užívaných při výrobě, ve vztahu k dutině  samotného didgeridoo, které mají na výsledný zvukový projev zásadní vliv.Dřeviny jsou řazeny přibližně podle své tvrdosti a také houževnatosti do třech skupin a stejně tak očíslovány. Řazení vychází čistě z vlastních kontaktů s uvedenými dřevinami a může se lišit s některým oficiálním hodnocením: A                                                             1. Jasan, Habr, Akát  2. Tis, Buk, Dub, Jabloň, Švestka, Hloh 3. Hrušeň, Javor jasanolistý, Třešeň, JilmB 1. Jeřáb, Líska,                             &nbs...

Dělení materiálu

K půlení kulatiny určené pro didgeridoo používám profesionální pásovou pilu s jemnozubým, bimetalovým pasem, který zaručí čistý a přesný řez a tedy i optimální podmínky pro dobrý a pevný spoj. Je samozřejmě nutné pevné a přesné vedení materiálu, aby nedocházelo k zbytečnému poškozování obou stran řezu pilovým pasem. Ze stejných důvodů je i nezbytně nutné správné seřízení samotné pily. Ti, kdo by si chtěli své didgeridoo vyrobit sami, mohou použít i ruční rámovou pilu s nastavitelným úhlem pilového plátu (viz. poslední foto), v nouzi i pilku na železo. Ale předem podotýkám, že je to pěkná "rasovina" :) a kvalita řezu nedosahuje tak dobrých vlastností. Existuje též možnost větev rozštípnout. Ale z pár případů od kolegů vím, že ne každý pokus se zdaří. Sám jsem tento systém zkoušel a je pár faktorů, které mluví proti, alespoň z mého pohledu. Nevyzpytatelnost směru, kudy povede prasklina, což ovlivňují specificky u každé větve tvarovaná léta, suky a jin&eac...

Tvorba a ošetření dutiny nástroje

Tento úkon je nejdůležitější a má zásadní vliv na výsledný zvukový charakter didgeridoo. Jak už jsem se jinde zmínil, vnitřní profil vzniklé dutiny je to, co dělá nástroj nástrojem a je z valné části určující pro kategorizaci, kvalitativní zařazení didgeridoo. Ani malba, kresba dřeviny, či snad původ nástroje nenechá nikoho, alespoň trochu znalého, na pochybách, je-li zvuk ve vztahu k ceně a vzhledu nástroje podprůměrný. Mnohdy, co se profilu dutiny týče, stačí málo, aby zvuk nebyl nic moc, jak z vlastní zkušenosti vím, a někdy překvapivě ještě míň k jeho vylepšení - tvorbou dutiny totiž určujeme tlak, pod jakým se bude na nástroj hrát, jeho průchodnost, dozvuk, zpětný tlak, vibrační rozsah atd. a na tom všem jsou zase závislé možnosti a průkaznost různých hráčských technik. Je to právě toto, co mě na výrobě nejvíc imponuje a baví, ono posouvání se v experimentu se zvukem, zamítání předešlých omylů a komunikace a přátelská konfrontace s jinými hráči, výrobci a nástroji vůbec. Osobně si mys...

Lepení nástroje

Tento úkon vyžaduje zvláštní pečlivost a to vzhledem k tomu, že zde hraje úlohu správná a přesná fixace obou půlek a kvalita použitého lepidla. K fixaci a dostatečnému stažení používám klasických truhlářských ztužidel – svěrek. Někdy, dle potřeby, 35 až 45 svěrek na délku nástroje. To u zvlášť nepoddajných exemplářů. Občas mi vznikne takový větší "železný ježek" (viz. první foto). Čím více přítlačných bodů, tím lepší spoj. Alternativou pro ty, kdo by si svůj nástroj vyráběli sami a ztužidla nemají k dispozici, můžou být, jak je z třetí fotky zřejmé, kovové spony, které se dají koupit v různých průměrech a druzích. Nicméně, zejména u tvrdších dřev či při silnějších stěnách budoucího didge, nemusí být síla sevření kovovými sponami dostatečná. Pokud je vše dobře ošetřeno je výsledný spoj v tloušťce vlasu nebo téměř vůbec žádný (viz. třetí foto: 1. zleva dub – New line, 2. javor 3. jeřabina). Toho, v mém případě, doc&i...

Broušení a povrchová úprava

Pokud je nástroj pěkně vybroušený a zbavený všech záděr a hrubostí po opracování a je dokončené jemné broušení, je na řadě nanesení laku nebo oleje, i dle vlastního výběru. Předem bych chtěl říct, že v průběhu let jsem zkusil vřadu laků, lazur, olejů, vše v rámci získávání zkušeností s bází toho kterého materiálu. Ať už to byly nitrocelulózové, akryláty nebo syntetiky, s přídavkem olejů nebo včelího vosku a nebo i jen právě olej či vosk samotný atd. Zkoušel jsem nanášet jak stříkáním, tak i samozřejmě štětcem či zalešťováním (olej). Jednou jsem se pokusil dokonce nástroj (po inspiraci jedním australanem - Aboriginem) i v laku máčet. Ale rychle jsem od toho upustil! :) Tolik spotřebovaného a částečně znehodnoceného laku jsem po hromadě ještě neviděl :))) faktem je, že jsem se v tomto směru velmi experimentoval, zejména v počátcích... Po zkušenostech však upravuji svá didgeridoo takto: Nanesu slabou vrstvu speciálního oleje. Má tu dobrou vlastnost, že krásně zvýrazní přirozenou kresbu a b...

Garance

 Didgeridoo je ze dřeva. Alespoň ty, které můžete pořídit z mé dílny. A proto je samozřejmě možné, že se někdy objeví nějaký nedostatek spojený právě s vlastnostmi dřeva. Může se to stát a to nejen u didgeridoo, ale i u jiných dřevěných hudebních nástrojů, dechových i jiných. I když kam má paměť sahá, neřešil jsem od roku 1998, kdy jsem s výrobou začal, příliš oprav u svých didgeridoo. Co zde ale chci zmínit je, že didgeridoo-art.cz neexistuje proto, abych si zajistil za každou cenu co největší prodejnost (i když samozřejmě mě to těší, pokud se třeba i ti samí lidé vrátí pro další nástroj, bez toho bych se v tomto směru nemohl vůbec vyvíjet), ale proto, že didgeridoo mne ve všech směrech celoživotně oslovilo a tak bych chtěl tento web prezentovat i jako určitou záruku kvality služeb zde nabízených. A to, ať jde o nástroje samotné, nebo semináře, či další věci s didgeridoo spojené. Na své nástroje poskytuji záruku a tedy bezplatný nárok na opravu po dobu třech let. Ta se na případnou opravu vztahuje, pokud nedošlo k poškození vlivem pádu, n...